גיוס הון בסטארט אפ

רואה חשבוןגיוס הון בסטארט אפ 

גיוס כספים לסטארט אפ עשוי להיות הליך משמעותי בחיי הסטארט אפ היות וללא גיוס כספים לסטארט אפ אין את היכולת הכלכלית לממן את פעילותו. לכן שאלת הגיוס היא שאלה מהותית, לגבי המשכיותו והצלחתו של הסטארט אפ.

טרם פניה לגיוס כספים, נדרש לבחון מהו הסכום הנדרש, האם המיזם בשל לגיוס, על איזה שיעור שליטה הוא מוכן לוותר ? ועוד. גיוס כספים אינו תהליך טכני, שהרי הוא עשוי לצרף משקיע לפעילות של המיזם, ולכן מאוד חשוב שקיימת כימיה טובה בין היזם למשקיע. קיימים משקיעים אקטיביים אשר התערבו בכל פעילות המיזם וכן קיימים משקיעים פסיביים אשר ישקיעו כספים תמורת מניות בלבד ללא התערבות במיזם.

על היזם לבצע עבודת הכנה מקיפה לפני פניה למשקיעים על מנת למקסם את המימון המתקבל. לצורך כך חייב להכין תוכנית עסקית ומצגת איכותיות אשר יפרטו את המודל העסקי בצורה הטובה ביותר.

להלן שלבי הגיוס, שלבים אלו מבוססים בהתאם לשלבי המיזם:

  1. Pre Seed – שלב הגיוס הראשוני, זהו שלב הרעיון והיזם נדרש לגייס הון לצורך הכנת תוכנית עסקית ובחינת התכנות עסקית, בשלב זה לא נדרשת השקעה גבוהה ומרבית היזמים משקעים מהונם העצמי או הלוואות בנקאיות, קרובי משפחה או משקיעים פרטיים. יש לציין כי בשלב זה ניתן לפנות לקרן תנופה מטעם המדען הראשי.
  2. Seed – שלב גיוס שני, זהו שלב פיתוח המוצר, היתכנות הרעיון מתהליך הפיתוח עד למודל העסקי, שלב זה נושה ברמת סיכון גבוהה, כיוון שזהו השלב שבו עוברים מיישום תאורתי לביצוע מעשי של המיזם. לצורך גיוס כספים בשלב זה ניתן לפנות למשקיעים פרטיים, קרנות הון סיכון, חממות ועוד.
  3. First Around – סבב גיוס הון ראשוני, מטרת הגיוס היא לצורך התחלת הפעילות השיווקית, בשלב זה לחברה יש מוצר אבטיפוס, פיילוט וניתן לשווק את המוצר. לצורך גיוס כספים בשלב זה ניתן לפנות למדען הראשי, קרנות הון סיכון, משקיעים פרטיים ועוד.
  4. Second Around – סבב גיוס הון שני, בשלב זה החברה מוכרת את מוצריה אך היא אינה רווחית, שלב ה Early Stage. בשבל זה חברות מגייסות כסף לצורך פעילותם התפעולית במטרה להפוך את החברה לרווחית יותר. השקעות בחברות כאלו נעשה בדרך כלל על ידי קרנות הון.
  5. Thrid Around – סבב גיוס הון שלישי, שלב מאוחר במיזם בו החברה רווחית, והן טרם אקזיט או מכירת המוצר. בשלב זה ניתן לגייס כספים מהבנקים .

לא חייב לעבור את כל השלבים הללו, ניתן לדלג על שלבים, בהתאם להתפתחות החברה.

טרם פניה לגיוס הון נדרש לבחון את שלב המיזם ומהותו, שהרי כל משקיע בעל מאפיינים ייחודיים לו. פניה לקרן השקעות גדולה בשלב ה-Seed תדחה לאלתר.

מעוניינים לגייס הון, פנו אל משרדנו !!

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

חזרה לראש הדף