Project Description

 

רואה חשבוןתמחור מוצרי העסק

מהו מחיר המכירה של המוצר, כמה אני מרוויח ממכירת מוצר, האם לתמחר גבוה או נמוך משווי השוק, מה ההשפעות של מחיר המכירה על ביקוש המוצר. תמחור מוצרי העסק הוא רכיב עיקרי ברווחיותו העסקית של העסק, ייתכן ותמחור מוצרי העסק אינו אופטימלי במצב זה העסק לא מנצל באופן מקסימלי את יכולתו ואף ייתכן כי הפעילות העסקית מניבה הפסדים. לכן תמחור מוצרי העסק  הינו שלב מהותי שאין להקל בו ראש.

מרבית בעלי עסקים מתמחירים את מחיר המכירה של מוצריהם באופן שרירותי, ללא תחשיב או ניתוח עלויות העסק, במצב זה מרבית בעלי העסקים אינם יודעים מה הרווח הגלום שלהם בפעילותם לגבי כל מוצר, ניקח לדוגמא אולם תצוגה אשר בו מספר פריטים, קיימים פרטים אשר נמכרים בקצב מהיר וקיימים פריטים אשר להם פחות ביקוש, אין ספק שזמן ההמתנה למכירה הינו פקטור לעלויות מכירה ועשוי לגרום לחוסר כדאיות במכירת מוצר מסוים וההפך, שכן אם נציב מוצר אחר גם אם נרוויח עליו פחות נוכל יתכן ונרוויח יותר אם המוצר בעל ביקוש גבוה יותר, היות והוצאות המכירה מתפרסות על מספר רב של יחידות שנמכרו.

רואה חשבוןמה כולל מחיר המכירה?

ראשית מחיר המכירה של המוצר עשוי להציב את המוצר שלנו ולשדר מסר, שכן מחיר גבוהה עשוי להיתפס כמוצר יקר או כמוצר איכותי והיהפך. כך שלמחיר המכירה משקל רב בתדמית המוצר או העסק.  מחיר המכירה נדרש לכלול את העלויות הישירות, העלויות העקיפות והרווח הנדרש, לצורך כך נדרש לנתח מאפיינים נוספים כגון מתחרים, ייחודיות, חווית לקוח ועוד.

תמחור המוצר שונה מעסק לעסק, היות ולכל עסק עלויות שונות, רווח מבוקש שונה, אסטרטגיית שיווק שונה ועוד. לכן גם אם שני בעלי עסקים יתמחרו את מוצריהן באופן זהה יתכן ועסק אחד ירוויח והשני יפסיד. המשמעות היא שאין לתמחר את המוצר בהתאם לשוק, אלא בהתאם לכללי תמחור מוצר.

פנו אל משרדינו לקבלת סיוע בתמחור מוצרים בעסקכם 

Related Projects

חזרה לראש הדף