Project Description

גביה מחייבים ותשלום חובות לזכאים

רואה חשבוןגביה מחייבים ותשלום לזכאים

השקעות השיווק, מכרנו המון מוצרים, העסק משגשג ואז נדרשים אנו לגבות את הכספים מלקוחותינו עבור מכירת המוצר או נתינת השירות ומנגד לפרוע את חובותינו לספקים. תהליך גביית החובות עשוי להיות תהליך שאינו פשוט, ואפילו מסובך עד בלתי אפשרי. פעמים רבות הלקוח מתעלם מהעובדה כי הוא נדרש לשלם ומעדיף לדחות את התשלום ככל הניתן היות והחוב שלנו פעמים רבות לא צובר עלויות ריבית עבורו, ובדרך זו מעניקים אנו ללקוח אשראי ללא עלות. מנגד לקוחותינו לוחצים אותנו לשלם להם את חובם, אי תשלום החוב במועד עשוי לסגור דלתות בפני ספקים שהעסק תלוי בהם, במקרים כאלו העסק נדרש לגייס אשראי לצורך מימון לקוחותיו.

כמו כן, תשלום חובות לספקים טרם גביית הכסף מלקוחות החברה הופך את החברה לנותנת אשראי ללקוחותיה על אף שפעילותה שונה, נקח לדוגמא חברה אשר מעניקה אשראי ללקוחותיה של שוטף +30 ומנגד משלמת לספקיה במזומן, במקרה כזה החברה מממנת את פעילות ספקיה לתקופה של 30 יום. כשלים אלו עשויים להוביל את העסק לחדלות פירעון ולמוטט על העסק, אך מה ניתן לבצע על מנת למזער את הסיכון העסקי בגביית חובות הישות?

אז כיצד ניתן להימנע ממקרים של קשיים בגביית כספים? קיימים מספר אפשרויות כגון

  • דרישת התמורה מראש
  • דרישת מקדמה
  • דרישת ערבות
  • שיק ביטחון (יש לבדוק שקיים כיסוי)
  • ביטוח סחורה
  • ביטוח לקוחות
  • פקטורינג
  • ניכיון שיקים ועוד

Related Projects

חזרה לראש הדף