Project Description

גיוס אשראי

גיוס אשראי

העסק זקוק לאשראי, הבנק לא מוכן להעניק לך יותר אשראי, מחפש ניכיון שיקים או פקטורינג אלו לא מעט שאלות אשר עימם בעלי עסקים רבים נדרשים להתמודד בגיוס אשראי בעסק בחיי היום יום. נושא האשראי הינו מהותי לחיי העסק וכל עסק נזקק לאשראי לצורך התנהלותו. אי ניהול נכון של גיוס האשראי בעסק עשוי להפחית את רווחיות העסק ואף להוביל למחנק אשראי ולהפסקת הפעילות העסקית. מימון הפעילות העסקית ראוי שיעשה באופן מיטבי ביותר לעסק לצורך כך נדרש לבחון מספר אפשרויות מימון, גיוס חוב מהבנק אינו הדרך היחידה!!

גיוס אשראי יכול להיעשות על ידי מימון העסק על ידי הבעלים או על ידי הון זר אשר ניתן למנות מקורות רבים המעוניינים להעניק הלוואות בניהם אשראי זכאים, אשראי בנקי, חברות ביטוח, חברות אשראי, ניכיון שיקים, פקטורינג וכדומה. נשאלת השאלה מהו גיוס האשראי המומלץ ביותר, זה שחוסך עלויות לעסק ומעניק אשראי גמיש. לא תמיד התשובה פשוטה ולצורך בחינת אשראי עסקי נדרש לבחון את מאפייני העסק ויכולתו הכלכליות.

ראשית כל גיוס אשראי מספקים או מזכאים המקנים אשראי ללא עלות לתקופה נקובה הוא האשראי הזול ביותר שתמצאו, אך גם לספקים נדרש לשלם ולפרוע את החובות ובמקרה כזה יש צורך לגייס אשראי או לגביר את הליכי גביית הכספים בעסק מהחייבים. טעות נפוצה על ידי בעלי עסקים רבים היא לקיחת הלוואה לצורך תשלום לספקים לפני המועד האשראי הניתן מהם, בתרחיש זה העסק ממיר הלוואה ללא עלות בהלוואה בעלת עלות כספית.

ניקח לדוגמא מספר תהליכים פשוטים אשר עשויים לחסוך לחברה הוצאות רבות, החלפת הלוואה בהלוואה זולה יותר, במצב בו שער החליפין יורד לקיחת הלוואה בשער חליפין, עסקאות גידור, עסקאות עתידיות לרבות אופציות, עסקאות סוויץ (החלפת תנאי הלוואות עם גורם שלישי), הגברת הליכי גביה ועוד

פנו אל משרינו לקבלת שירות מקצועי ואדיב בנושא גיוס אשראי ומימון פעילותכם העסקית

Related Projects

חזרה לראש הדף