מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות מיזוגים ורכישות

לאור התפתחות המשק והכלכלה, חברות רבות במשק מבצעות תהליכים של שינויי מבנה לצורך התייעלות כלכלית ושיפור הרווחיות באמצעות מיזוגים ורכישות בין חברות , העברת נכסים בין חברות, מיזוג בין חברות בעלות פעילות דומה ופיצול פעילויות שונות למספר ישויות.

מיזוג חברות

מיזוג חברה

מיזוג חברה

מיזוגים ורכישות של חברות מוגדרים כאיחוד הנכסים וההתחייבויות של מספר חברות לחברה אחת. כך שלאחר איחוד החברות, החברה הקולטת ממשיכה את פעילותם של כלל החברות המתמזגות, והחברות המתמזגות מתחסלות. מטרת המיזוג לרוב הינה כלכלית ועסקית לשם תשואה עולה לגודל, השאת רווחיות והאחדת כוחות של חברות דומות.

עיקר הנסיבות לביצוע מיזוגים ורכישות בין חברות הינו חיסכון בעלויות הנהלה וכלליות, סינרגיה בין חברות, יתרונות מס, שיתוף הדדי בידע וטכנולוגיה, מיזוג פעילויות משלימות (יצור ושיווק), יתרונות על פני המתחרים, חסכון במשאבים לפני הנפקה בבורסה ( במיזוג עם שלד בורסאי), מחיקת חברה בבורסה, שימוש הדדי בקניין הרוחני של החברות המתמזגות ועוד.

להרחבה בנושא מיזוגים לחץ כאן

פיצול חברה

פיצול חברה

פיצול חברה

פיצול חלק מהנכסים ומההתחייבויות של החברה המתפצלת לחברה חדשה בתמורה להקצאת מניות בחברה החדשה. לאחר הפיצול החברה המתפצלת והחברה החדשה ממשיכות את פעילותן העסקית כחברות נפרדות. סוגי פיצולים:

  • פיצול אופקי – לאחר הפיצול מניותיהן של החברה המתפצלת והחברה החדשה, מוחזקות על ידי בעלי מניות החברה המתפצלת.
  • פיצול אנכי – לאחר הפיצול מניותיה של החברה החדשה מוחזקת על ידי החברה המתפצלת.

הנסיבות לפיצול חברה: פיצול מגזרי פעילות שונים, גיוס הון לפעילות מסוימת, מיזוג פעילות ספציפית עם חברה אחרת, יתרונות מס, נסיבות רגולטוריות ועוד.

להרחבה בנושא פיצולים לחץ כאן

העברת נכס לחברה

העברת נכס לחברה

העברת נכס לחברה

העברת נכס לחברה מהווה תרחיש בו בעל המניות יחיד או חברה מעוניין להעביר לחברה נכס. נכס יכול להיות רכוש מוחשי ובלתי מוחשי.

בעלי המניות משיקולים עסקיים מעוניינים להעביר לחברה נכס או פעילות. לדוגמא העברת פעילותו של עוסק עצמאי לחברה, העברת נכסי בעל המניות לחברה שבבעלותו, העברת נכסים בין חברות קשורות, העברת מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים לחברה ועוד.

פקודת מס הכנסה קובעת פטור בהעברת נכסים או פעילויות לחברה כמפורט לעיל, העברה יכולה להתבצע על ידי בעל מניות יחיד או על ידי מספר בעלי מניות, בהתקיימות תנאים עליהם נפרט בהרחבה בהמשך

להרחבה בנושא העברת נכס לחברה לחץ כאן 

פירוק חברה

פירוק חברה

פירוק חברה

הליך בעת סיום חייה של החברה אשר באמצעותו מתמנה מפרק לחברה אשר תפקידו לחלק את נכסי החברה לשם כיסוי חובותיה של בחברה, יתרת נכסי החברה לאחר פירעון ההתחייבויות אם ישנה כזו מועברת לבעלי מניותיה. בתום התהליך לאחר סילוק התחייבויותיה של החברה וחלוקת נכסיה הנותרים, מתחסלת החברה.

לשם פירוק חברה יש להגיש בקשה לבית המשפט, בקשה זו יכולה להיות מוגשת על ידי נושי החברה עקב טענת חדלות פירעון, בעל מניות בחברה או החברה עצמה (פירוק עצמי). לאחר מתן צו פירוק על ידי בית המשפט מתמנה מפרק לחברה. כל נכסי החברה מתחלקים בהתאם לסדר הקדימות המעוגן בחוק. כך שבתום התהליך החברה תחדל מלהתקיים.

להרחבה בנושא פירוק חברות לחץ כאן

המאמר כאמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

משרד רואה חשבון ינאי אמיר ישמח לסייע לחברתכם בתהליכי שינוי מבנה לרבות שינויי מבנה מורכבים, ליצירת קשר פנו אלינו 

חזרה לראש הדף