עוסק מורשה | חברה

 עוסק מורשה | חברה עוסק מורשה או חברה

האם להתאגד כעוסק מורשה או חברה, שאלה זו מורכבת מידי, במאמר זה ננסה לפשט אותה ולהסביר מהם הכללים אשר עשויים להוביל אתכם להחלטה במה לבחור.  בעת ההחלטה על הקמת עסק נדרש להבין את פעילותו והתחזיות העתידיות מימנו שכן תכנון נכון יכול לסייע רבות ואף לחסוך לכם מיסים רבים. לאחרונה נשמעו קולות רבים אשר טוענים כי מעל רווח מסוים כדאי לעבור להקים חברה, אך לדעתי טענה זו אינה נכונה שכן המעבר לחברה צריך להיעשות באופן מפוקח ולא באופן מניפולטיבי שכל מטרתו הוא חיסכון במס ומותיר אחריו חסרונות רבים.

לצורך כך נרכז את היתרונות והחסרונות בהקמת חברה בהשוואה לפעילות כעוסק מורשה.

היתרונות בהקמת חברה

 • חברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה, ומשכך מספקת הגנה לבעלי מניותיה מתביעות משפטיות.
 • שיעור המס חברות בשנת 2018 הינו  23% ובעת חלוקת דיווידנד משולם מס נוסף בשיעור של 25%/30%. מנגד עוסק מורשה משלם מס שולי עד לשיעור של 47% (לא כולל מס יסף) כולל ביטוח לאומי בשיעור מקסימלי של 18%.
 • בחברה ניתן להשתמש בכספים לצרכיי קידום מתרות החברה, כאשר ביחיד כספים אלו היו צרכים להשתלם לצרכיי מס וביטוח לאומי.
 • האם נדרשת השקעה מסיבית בעסק בעת הקמתו? עוסק מורשה המשקיע סכומים נכבדים בעסק עשוי למשוך את כספי השקעתו באמצעות פחת למשך חיי הנכסים. מנגד במקרה של פעילות בחברה בעל המניות מעניק הלוואה לחברה ויהא רשאי למשוך את ההלוואה הזו מהחברה בכל עת.
 • הוראות ניהול ספרים קובעות כללים לפיהם מעבר למחזור פעילות כפי שנקבע בהוראות נדרש לנהל הנהלת חשבונות כפולה, מה שממזער את הפער בעלויות ניהול תיק של עוסק פטור לבין תיק של חברה
 • פעילות תחת חברה הינה בעלת תדמית טובה יותר מאשר פעילות כעוסק מורשה.
 • בפעילות בחברה ניתן לבחון תכנוני מס רבים יותר מאשר בפעילות כעוסק מורשה.
 • הוצאות רבות ניתן לדרוש בחברה מאשר ביחיד, כיוון שהוצאות שאינן מותרות משתלם עליהם מס בשיעור מס חברות בלבד בשונה ממס שולי.
 • אפשרות משיכת כספים באמצעות משכורת, דמי ניהול או דיווידנד.

 חסרונות בהקמת חברה

 • עלויות הקמת חברה ועלויות אחזקת חברה הינן גבוהות יחסית בהשוואה לפעילות של עוסק מורשה, כיוון שחברה נדרשת לשלם אגרה בכל שנה, הנהלת החשבונות של חברה מורכבת יותר, לחברה נדרש להגיש דוחות מבוקרים כל שנה ועוד. העלויות משתנות בהתאם להיקף פעילות החברה.
 • במידה ובעל המניות מושך את כל הרווחים לשימושו האישי, אין כל יתרונות מיסוי בהקמת חברה. שכן יתרונות המס באים לידי ביטוי רק במקרה בו בעל המניות לא מושך את כל הרווחים וכך משלם פחות מיסים.
 • דמי ביטוח לאומי – תשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסה גבוהה יותר עשויה להקנות פיצויי תגמול גבוה יותר בעת פגיעה או נכות. האומנם דמי הביטוח גבוהים אך הבסיס הביטוחי רחב יותר
 • ערבויות אישיות – כיום רובם המוחלט של העסקים הפועלים בהיקפים גדולים לרבות תאגידים בנקאיים דורשים ערבות אישית מבעל המניות טרם קבלת אשראי, מה שעשוי להטיל התחייבות משפטית על בעל מניותיה של החברה בגין פעילותה שלה
 • נכסים עתירי הון או חברות מחקר ופיתוח, אשר פעילותן עשויה להניב הכנסות הוניות רבות בעת מכירת הנכסים, התאגדות בחברה עשויה להוביל למיסוי כפול ראשית תשלום מס חברות בגין רווח ההון ובעת חלוקת דיווידנד לבעלי המניות ישתלם מס דיווידנד, כך שהכסף מגיע לבעל המניות לאחר ששולם עליו מס בשיעור של 45%-48%. מנגד התאגדות כעוסק מורשה עשויה להפחית את תשלום המס אשר בידי היחיד לשיעור מס רווח הון בסה"כ של 25%.

ישנם שיקולים נוספים בהחלטה האם להתאגד כחברה או כעוסק מורשה, אך נדרש לבחון כל מקרה לגופו תוך שכלול כל ההתרחשויות העתידיות לשם ניצול הטבות המוענקות מצורת ההתאגדות. השיקול בהקמת חברה אינו ברור תמיד ויש לבחון גם נכסים הוניים שכן נכסים אלו מומלץ להחזיק בידי היחיד עקב מיסוי חד שלבי בהשוואה למיסוי דו שלבי בחברה.

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

משרדינו ישמח לסייע לכם בייעוץ הקמה והתאגדות של עסקכם. להקמת עסק פנו אל משרדינו.

חזרה לראש הדף