עוסק מורשה | עוסק פטור

עוסק פטור  עוסק מורשה | עוסק פטור

החלטנו להקים עסק, מצאנו צורך שאנו יכולים לספק, יש למוצר שלנו שוק, הכנו תכנית עסקית ואנחנו מוכנים לצאת לדרך. אבל רגע, איך מתנהלים מול רשויות המס? מהו מועד הדיווח? למי פונים? עוסק מורשה? עוסק פטור? ועוד המון שאלות מציפות אותנו כל יום, מה עושים? ראשית, טרם פתיחת עסק מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון אשר עשוי להכווין אתכם בצעדכם הראשונים בעולם העסקים.

בשלב הראשון עם הכרות הרשויות הממשלתיות נדרש לפנות למוסדות הרלוונטיים מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי הקרובים למקום העסק לשם פתיחת תיק. המוסד הראשון שנפנה אליו יהיה מס ערך מוסף (מע"מ), אבל טרם נפתח את התיק נצטרך להחליט מהו הסטטוס שלנו, האם אנו מעוניינים להיות עוסקים פטורים או עוסקים מורשים? לצורך כך נגדיר את המושגים. לאחר מכן נפנה למס הכנסה ולביטוח לאומי.

מיהו עוסק פטור?

 עוסק פטור הינו עוסק אשר בחר להיות ככזה ומחזור עסקאותיו אינו עולה על התקרה המפורטת בחוק או עוסק מורשה אשר מחזור עסקאותיו בתקופה של שנתיים אינו עולה על התקרה, רשאי המנהל מיוזמתו לרשום אותו כעוסק פטור. כלומר מנהל מע"מ רשאי להעביר אדם להתאגד כעוסק פטור על אף שנרשם כעוסק מורשה אך מחזור עסקאותיו אינו עולה על תקרת הפטור.

מהי תקרת ההכנסות לעוסק הפטור?

התקרה מתעדכנת כל שנה, נכון לשנת 2018 תקרת העסקאות של עוסק פטור הינה 99,003 ₪. תקרת ההכנסות גדלה בשנים האחרונות בכדי שיותר עוסקים יוכלו להיכנס לתחולת הגדרת עוסק פטור.

למה להתאגד כעוסק פטור? 

כדאיות ההתאגדות כעוסק פטור נעוצה בקלות רבות הניתנות לעוסק פטור בדיווח לרשויות המס. הקלות אלו ניתנות היות והינו בעל מחזור עסקאות נמוך. הייחוד בהגדרת עוסק פטור הינה שעוסק פטור אינו חייב בתשלום מס עסקאות, אך מנגד כיוון שהוא פטור מתשלום מס עסקאות אינו רשאי לקזז מס תשומות. בדרך זו העוסק יכול להרוויח את מס העסקאות בגין רווחיו העסקיים או להפסיד החזרי מס תשומות בגין הפסדיו.

מיהו עוסק מורשה?

עוסק מורשה הינו מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ונרשם במשרדי מס ערך מוסף ככזה. כמו כן, עוסק מורשה מוגדר גם כאדם אשר ביצע עסקת אקראי. עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס בגין עסקאותיו ולהעביר את המע"מ עסקאות לרשויות. במקביל רשאי הוא לדרוש מס תשומות בגין רכישותיו. על עוסק מורשה לא חלים הקלות בדיווח.

עוסק מורשה כדאי שתדע

על כל עסקה בישראל מוטלת חובת תשלום מע"מ אשר העוסק המורשה נדרש להעביר את המע"מ לרשויות המדינה.  מנגד עוסק מורשה רשאי לקזז מס ערך מוסף על התשומות אשר רכש לצורך ביצוע העסקה, כך שבפועל המע"מ משתלם בנטו, מס העסקאות בקיזוז המס תשומות. לדוגמא רכישת מלאי או רכוש קבוע לצורך הפעילות העסקית מהווה תשומות הניתנות לקיזוז.

מע"מ בשיעור אפס

מע"מ הינו מס המוטל על הצריכה בישראל, ביצוא סחורות או שירותים חל מע"מ אפס (לא פטור ממע"מ) בתרחיש הנ"ל מוטל מע"מ על עסקאותיו של העוסק בשיעור אפס, כלומר לא משתלם מע"מ עסקאות, אך מנגד רשאי העוסק המורשה לבקש החזר על התשומות שרכש לצורך פעילותו העסקית. 

הוראות ניהול ספרים של עוסק פטור

עוסק פטור חייב לנהל מערכת חשבונות אשר תכלול לפחות:

  1. שובר קבלה או ספר פדיון יומי
  2. תיק תיעוד חוץ
  3. חשבונית עסקה
  4. ספר תקבולים ותשלומים

הוראות ניהול ספרים של עוסק מורשה 

עוסק מורשה חייב לנהל ספירים לפי הוראות ניהול ספרים בהתאם לכללי הוראות ניהול ספרים.

בהוראות ניהול ספרים מפורטת רשימה של תוספות אשר כל תוספת מתייחסת למגזרי פעילות שונים, ובכל תוספת קיימת התייחסות ספציפית להוראות ניהול של כל עסק בהתאם להיקף פעילותו.

דיווחים לרשויות המס

להלן השוואה בדיווחים לרשויות המס בין עוסק פטור ועוסק מורשה

נושא עוסק פטור עוסק מורשה
מקדמות מס דו חודשי או פטור חודשי או דו חודשי
דיווח למע"מ שנתי חודשי או דו חודשי
דמי ביטוח לאומי חודשי חודשי
דוח שנתי למס הכנסה חייב חייב
הצהרת הון חייב חייב


עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31 בינואר שלאחר שנת המס
לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו לאותה שנה.

עלה מחזור עסקאותיו של העוסק הפטור על התקרה ישלם העוסק מע"מ על החריגה.

מי אינו יכול להירשם כעוסק פטור?

קיימים ענפים אשר העוסקים בהם לא יכולים להירשם כעוסקים פטורים על אף שמחזור עסקאותיהן השנתי אינו עולה על התקרה המפורטת לעיל. להלן סוג העוסקים:

בעלי מקצועות חופשיים – אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, משאי, בעל מעבדה כימית או רפואית.
רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, מרפא שיניים.
בעל בית ספר לנהיגה
בעל בית ספר או גן ילדים שאינו מלכ"ר שמחנכים בו ילדים או ניתנת בו הדרכה מקצועית, שיש בהן לפחות חמישה תלמידים.
סוחר או מתווך מקרקעין.
סוחר או מתווך רכב.
חברה ואגודה שיתופית.

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

משרדינו ישמח לסייע לכם בייעוץ הקמת עסק כעוסק פטור . להקמת עסק כעוסק פטור פנו אל משרדינו.

חזרה לראש הדף