ניהול כספים וחשבות

רואה חשבון ניהול כספים וחשבות

ניהול כספים הינו אחד מאבני היסוד להתפתחות וצמיחת העסק, שכן מטרתו לתכנן את העתיד הכלכלי של העסק תוך כדי בחינת מכלול מלוא פעילות העסק, באמצעות בחינת הפעילות בעבר ובהווה ובחינת הזדמנויות כלכליות עתידיות בחיי העסק. חברות רבות מנהלות את כספיהן באמצעות מנכ"ל החברה, אך עם התפתחות העסק נושא ניהול כספים, הופך להיות רכיב מורכב מידי, הדורש זמן וידע רב יותר. במרבית המקרים מנכ"ל החברה בעל ידע בסיסי בניהול כספים, אך אין ברשותו את הכלים לניהול כספי החברה, כשאלו הופכים למורכבים מידי וגוזלים ממנו משאבים רבים אשר באים על חשבון התפתחות פעילות העסק.

ניהול כספים במיקור חוץ

ניהול כספים במיקור חוץ נועד לתת פתרונות למצוקות כלכליות העכשוויות והעתידיות של העסק באופן מקצועי ואחראי, באופן עשוי להשיא את רווחי החברה ולמקסם את פעילותה העסקית, תוך ניצול משאביה של החברה באופן מיטבי. ניהול הכספים מתבצע לאחר אפיון החברה ובניית מודל המותאם אישית לצרכיי העסק, באמצעות ראיה רחבה הכוללת את כלל פעילות העסק, ניתוח הדוחות הכספיים של העסק ומתן משוב להנהלת החברה בדבר תוצאות פעילות החברה ועוד.

 הנהלת חשבונות ?

רבים מבעלי העסקים נוטים להטיל את האחריות על הנהלת החשבונות של העסק, אך למעשה תפקידה של הנהלת החשבונות לתעד את פעילויות העבר של העסק בלבד, לכן אינה נותנת מענה כלל לפעילות השוטפת של העסק בחיי היום יום תוך כדי התייחסות לצמיחת העסק בעתיד וניהול משאבי הכספים של החברה באופן מיטבי. פעמים רבות למנהל החשבונות אין כלים להתמודד עם פעילות העסק, ככל שהעסק גדל ולכן במקרים כאלו נדרש לפנות לבעל מקצוע מיומן בתחום.

שירותי משרדנו

משרדינו מעניק שירותי ניהול כספים וחשבות לישויות רבות במשק, כחלק מפעילות ניהול כספים משרדינו מעניק את השירותים הבאים ניהול תקציב, ניהול תזרים מזומנים של החברה, גיוס אשראי, התנהלות מול משקעים, גביית כספים מלקוחות ותשלום לספקים, ניהול שכר עובדי החברה, ניהול תקציב פעילות, תמחור מוצרים, בדיקות כדאיות, בקרות כלכליות, המשכיות עסקית DRP, ליווי תהליכי רה-אירגוניזציה, ניהול תהליכים עסקיים, ניהול מגזרים עסקיים, ייצוג מול רשויות ממשלתיות ועוד.

חזרה לראש הדף