הנהלת חשבונות

 

רואה חשבון הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הינו תחום העוסק ברישום ותיעוד פעולות חשבונאיות של העסק בחיי היום יום. הנהלת החשבונות בעסק הינו כלי חובה מכוח חוקים שונים לרבות חוק החברות, חוקי מס ועוד. כמו כן, פקודת מס הכנסה קובעת כי כל עסק חייב לנהל את הנהלת חשבונותיו בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות. הוראות אלו מפרטים אלו ספרי הנהלת חשבונות נדרש העסק לנהל בהתאם לסוג והיקף פעילותו.

שיטות להנהלת חשבונות:

שיטת הנהלת חשבונות חד צידית מתאימה לעסקים קטנים בעלי מחזורים נמוכים, לפיה נרשמים בספרי העסק פעולות כגון הכנסות והוצאות של העסק בתקופה החשבונאית. התוצר הסופי מניהול הנהלת חשבונות חד צידית, היא "דוח רווח והפסד" אשר מסכם את פעילות העסק בתקופת הדוח.

שיטת הנהלת חשבונות כפולה מתאימה לעסקים בעלי נפח פעילות גדל יותר, לפיה נרשמות כל הפעילויות החשבונאיות של העסק בתקופת הדוח לרבות לקוחות, חייבים, ספקים ,זכאים הכנסות הוצאות ועוד. היות וכל הפעילויות החשבונאיות של העסק נרשמות בספרים, ניתן להבין טוב יותר את פעילות העסק באופן מעמיק יותר באמצעות ניתוח הנכסים ,ההתחייבויות ותוצאות הפעילות העסקית בתקופת הדוח.

מהי שיטת הנהלת חשבונות העדיפה לניהול ספרי העסק?

אין ספק שניהול ספרי העסק בשיטת הנהלת החשבונות הכפולה עדיפה היות וניתן ביטוי לכל פעולות העסק, אך מנגד הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה עשויה להיות יקרה יותר. כמו כן, לעתים שיטת ניהול הספרים נקבעת בהתאם לצורת ההתאגדות או היקף פעילותו של העסק בכפוף חוקים שונים הקובעים את אופי ניהול ספרי העסק קרי, חוק החברות, חוק עמותות, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וכו' .

משרד רואה חשבון ינאי אמיר מעניק שירותי הנהלת חשבונות למגוון רחב של ישויות לרבות חברות,  עמותות יחידים ועוד. שירותי הנהלת חשבונות מוענקים על ידי משרדינו הינם תחת פיקוח רואה חשבון ובכפוף לכללי חשבונאות מקובלים, במטרה להציג את פעילות העסק באופן מדויק .

לקבלת שירותי הנהלת חשבונות וחשבות פנה אל משרד רואה חשבון ינאי אמיר

 

רואה חשבוןשירותים נוספים:

התקשר 077-5448584 או השאר פרטים ונחזור אליך 

הנהלת חשבונות

חזרה לראש הדף